Online ?kolení: Instagram pro podnikatele a správce sociálních sítí

Láká vás úspě?ny instagramovy ú?et?
Chcete svym obsahem získat nové zákazníky?

Inspirujte se u úspě?né marke?a?ky, fotografky a blogerky, jedním slovem instagramerky, která vám jako úspě?ná lektorka p?iná?í ty neju?ite?něj?í informace ze světa "business instagram".?

Online ?kolení: Instagram pro podnikatele a správce sociálních sítí

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

 • Marketing na Instagramu: kde za?ít a co je nejd?le?itěj?í?
 • Hledání mé instagramové cílové skupiny
 • Tvorba strategie tak, aby naplňovala byznys cíle zna?ky
 • Hledání obsahovych pilí?? dle témat a hodnot zna?ky
 • Jak vyu?ít algoritmus
 • Co se u?it od globální brand? a co okoukat od úspě?nych lokálních zna?ek?
 • Tvorba obsahu in-house / jak vybrat správného tv?rce / fotografa / videomakera
 • Marketingové nástroje: jak cílit reklamu pomocí Ads manageru vs. Business manageru, co je to darkpost, jak propisovat reklamu nap?í? platformami
 • Jak reklamu vyhodnotit a zjistit, zda funguje a pro??
 • Jak dělat úspě?né u?ivatelské soutě?e?
 • Jak vybrat, oslovit influencery a efektivně vyu?ít spolupráci s nimi?

?kolení probíhá od 9 do 14 hodin s pěti 10 minutovymi p?estávkami.?

?

?

Doporu?ujeme zejména pro: Obsahem je ?kolení zamě?eno zejména na podnikatele a správce sociálních sítí.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语