Odpolední online akademie: Marketingová strategie a copywriting

Nala?te se na pohodovou letní atmosféru a zdokonalte své marketingové schopnosti na letní odpolední akademii. Během ?ty? odpolední se nau?íte p?ipravit fungující marketingovou a obsahovou strategii.

?

Martin P?inosil vám pom??e zjistit, kde se jako firma nacházíte a kam se chcete posunout. Nau?íte se tvo?it marketingovou strategii tak, aby va?í zna?ce slou?ila dlouhé roky a stála na pevnych nohách. Ve dvou dnech na vás ?eká ?kolení nadupané reálnym know-how a postupy, které si hned vyzkou?íte na workshopu.

?

Do světa copywritingu vás vezme Anna Sálová. Po teoretickém úvodu si pod jejím vedením p?ipravíte obsahovou strategii pro va?e online projekty a nau?íte se psát poutavé titulky a krat?í texty. Poté si posvítíte na vztah copy a SEO a na to, jak do textu citlivě vpravit klí?ová slova, aby byli spokojení zákazníci i vyhledáva?e.

Odpolední online akademie: Marketingová strategie a copywriting

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

6?590?K?
7?974?K? s DPH

Marketingová strategie:

 • Vytvo?íte vstupní analyzu marketingové strategie.
 • Definujete svou vizi a poslání.
 • Nau?íte se pracovat s cílovymi skupinami.
 • Vyberete správnou taktiku k naplnění strategie.
 • Vyhodnotíte, jak se vám da?í strategii naplňovat.

?

Copywriting a obsahová strategie:

 • Pro? je obsah d?le?ity a jak vám s jeho tvorbou pom??e obsahová strategie.
 • Hlavní zásady copywritingu.
 • Jak si SEO a copywriting?vzájemně pomáhají.

Odpolední online akademie se uskute?ní ve ?ty?ech dnech.?

Od 26. 7. do 29. 7. 2021 odpoledne od 15:00 do 19:30.

?

1.den Marketingová strategie

 • Vytvo?íte vstupní analyzu.
 • Práce s marketingovymi archetypy.
 • Formulování vize va?í zna?ky.
 • 2hodinovy workshop.

2. den Funk?ní marketing

 • P?emy?let správně o cestě zákazníka.
 • P?etavit strategickou ?ást do funk?ní exekutivy.
 • 2hodinovy workshop.

3. den Copywriting

 • Co je copywriting a pro? je obsah d?le?ity.
 • Copywriting a obsahová strategie - WORKSHOP.
 • Online versus offline copywriting.
 • Jednotlivé slo?ky dobrého copy - WORKSHOP.
 • Jaky obsah pat?í na r?zné typy webovych stránek.
 • Jemná práce s jazykem aneb Nepi?te jako ú?edník.

4. den SEO copywriting

 • Co je SEO.
 • Zásady SEO copywritingu.
 • Metadata.
 • Workshop SEO copywritingu.
 • Praktické nástroje pro SEO copywriting.

?

?


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


11.?srpna
9 - 13:30 h
Online

Online ?kolení: SEO copywriting

Obsahovy marketing
2?490?K?
9.?zá?í
9 - 16 h
Online
16.?zá?í
9 - 16 h
Online

Online workshop: Copywriting

Obsahovy marketing
4?990?K?
9420高清视频在线观看国语