Otev?eny ú?et vzdělávání

30 % sleva na 5 libovolnych ?kolení

Máte v tymu více lidí, kte?í se věnují digitálnímu marketingu a pot?ebují se vzdělávat v oboru? Otev?ete si u nás ú?et a s vyraznou slevou získejte 5 libovolnych ?kolení pro své lidi v pr?běhu roku.tradice

Tradice

?kolíme od roku 2004 a garantujeme dlouholeté zku?enosti ve vzdělávání.

Kvalitní lekto?i

Vyu?ují specialisté s ka?dodenní praxí v oboru a s vedením ?kolení.

Spokojení absolventi

P?es 98 % ú?astník? je velmi spokojeno s obsahem ?kolení a odborností lektor?.

Vzdělávání na míru

?kolení p?izp?sobené va?im pot?ebám!

Digitální akademie na míru

Otev?eme digitální akademii na míru!

Chcete ?kolení na míru od Dobrého webu?

Kontaktujte mě, spole?ně vymyslíme vhodny obsah a formu pro va?e ?kolení

Fotografie Hana Procházková

Hana Procházková
vedoucí vzdělávání

(+420) 775 854 238


9420高清视频在线观看国语