P?edná?ka: Trendy v SEO

Z vysledk? SEO aktivit v roce 2013 byli mnozí nemile p?ekvapeni. Je ?as za?ít uva?ovat, co dál. Prochází SEO revolucí nebo evolucí? Jsou d?le?itěj?í odkazy nebo obsah?

P?edná?ka: Trendy v SEO

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

1?650?K?
1?997?K? s DPH

 • Pro? p?estávají fungovat ?staré“ taktiky?
 • Zda ohrozí stávající pozice pokra?ování ve ?starych“ taktikách.
 • Do jakych SEO aktivit investovat v roce 2014?
 • Jak vyhodnocovat SEO po nár?stu neozna?enych zdroj? náv?těvnosti, tzv. ?not-provided“
 • K jakym změnám ve vyhledáva?ích do?lo? A kam smě?ují?

?

 • Pro? SEO aktivity, které jsou vykonávané odděleně, p?estávají fungovat? K jakym změnám do?lo? A jaké hrozí postihy?
 • Optimalizace na klí?ová slova vs na témata - stary vs novy postup optimalizace. A je novy postup opravdu novy??
 • Je tvorba obsahu pro ka?dého? A co dělat, pokud do vzniku a distribuce obsahu nechcete investovat?
 • Jak do toho zapadají sociální sítě a mobilní za?ízení?
 • Jak nahradit vyhodnocování zmizelych slov?

?

Doporu?ujeme zejména pro: v?echny, jejich? práci ovlivňují vysledky SEO aktivity. P?edev?ím tedy marketingoví mana?e?i a specialisté, správci web?, majitelé e-shop? a dal?í.

Sta?í znát základní pojmy.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa? p?edná?ky,
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语