GDPR: co jsme udělali ?patně, jak to změnit a jak na něj v post-COVID době?

Máme za sebou druhy rok ú?innosti GDPR. Také vás někdo donutil změnit koncepci marketingu? Bojíte se kontrol ze strany ú?ad?? Nebo vás jen zajímá, jestli jsou nové povinnosti skute?ně vymáhány?

GDPR: co jsme udělali ?patně, jak to změnit a jak na něj v post-COVID době?

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

2?990?K?
3?618?K? s DPH

 • Uká?eme si p?íklady nesprávnych implementací GDPR v online marketingu
 • Projdeme p?íklady rozhodovací praxe
 • ?ekneme si, jak se p?ipravit na kontrolu
 • Zastavíme se u věrnostních program?, soutě?í a cookies
 • Zmíníme, jaká je dal?í chystaná úprava

 • lessons learned - p?íklady nesprávnych implementací GDPR se zamě?ením na on-line marketing
 • p?íklady rozhodovací praxe z ?R i zahrani?í
 • obchodní sdělení, věrnostní programy, soutě?e, cookies
 • jak se p?ipravit na kontrolu ze strany úOOú
 • co v?e lze vymáhat z GDPR
 • p?ipravovaná úprava na?ízení ePrivacy
 • ochrana dat a kybernetická bezpe?nost

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové specialisty, mana?ery, compliance specialisty, provozovatele e-shop? a dal?í.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语