?kolení App Store optimalizace

Pr?zkumy ukazují, ?e investice do vět?iny mobilních aplikací se nevrací. Neza?a?te se do této skupiny a nau?te se správně svou aplikaci propagovat a dostat ji do rukou svych zákazník?.

?kolení App Store optimalizace

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Co je mobilní marketing
 • Jaké jsou mobilní trendy ve světe
 • Jak fungují appstory (itunes, Google Play)
 • Jaké jsou mo?nosti v?nástrojích ASO (Appstore Search Optimization)
 • Kdo jsou u?ivatelé mé aplikace a?jak k?nim promlouvat?
 • Jak zasáhnout potencionální u?ivatele aplikace

Cílem ?kolení je, aby si jeho ú?astníci odnesli praktické rady z?mobilního světa. V?e si uká?eme na konkrétních p?íkladech a?p?ípadovych studiích.

Co je mobilní marketing

 • Základní terminologie
 • Jak vypadá mobilní marketér a?co umí

Jaké jsou mobilní trendy ve světe

 • Mobilní éra
 • Penetrace a?pou?ítí mobilních za?ízení, systém?
 • úspě?né mobilní strategie (case studies)

Jak fungují appstory (itunes, Google Play)

 • Jak obě platformy fungují – ?eb?í?ky, vyhledávání
 • Vyběr a?optimalizace názvu aplikace
 • Vyběr klí?ovych slov a?popisk?
 • Ikona a?screenshoty
 • Hodnocení aplikace a?její recenze
 • Rozdíly mezi Google Play a?Apple App Sto

Jaké jsou mo?nosti v?nástrojích ASO (Appstore Search Optimization)

 • P?ehled nástroj? zdarma (demo)
 • Testování, analytika

Kdo jsou u?ivatelé mé aplikace a?jak k?nim promlouvat?

 • Sdílení, ?ádost o?hodnocení a?recenzi
 • Napojení na sociální média a?propojení s?webem.
 • ?e? aplikace, notifikace

Jak zasáhnout potencionální u?ivatele aplikace

 • Jak spustit aplikaci – testovací a?ostré spu?tění
 • Jak u?ivatelé aplikace hledají
 • Review stránky, bloge?i a?noviná?i
 • Placená akvizice
 • Obchodní modely mobilních aplikací

Doporu?ujeme zejména pro: ty, kte?í se teprve s mobilním světem seznamují a plánují do něj vstoupit, ale i pro ty, kte?í svou mobilní aplikaci u? mají a chtějí získat tipy jak zlep?it její vysledky.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语