?kolení: Design, barvy, typografie

?kolení vás provede základy moderního designu webu a aplikací. Zamě?íme se na základy kompozice, úskalí návrhu pro r?zná zobrazovací za?ízení i psychologii barev a typografii.

?kolení: Design, barvy, typografie

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?950?K?
5?990?K? s DPH

 • Moderní design webu a aplikací.
 • Základy kompozice, zlaty ?ez, white/negative space, grid systémy...
 • úskalí návrhu pro r?zná zobrazovací za?ízení a platformy (responsive)
 • Psychologie barev a správná volba barevného schématu, psychologie u?ivatel?...
 • Moderní typografie na webu - mo?nosti, nástroje, technologická omezení...
 • Aktuální designové trendy (flat vs skeuomorphic) a vyhled do blízké budoucnosti.

 • Moderní design webu a aplikací.
 • Základy kompozice, zlaty ?ez, white/negative space, grid systémy...
 • úskalí návrhu pro r?zná zobrazovací za?ízení a platformy (responsive)
 • Psychologie barev a správná volba barevného schématu, psychologie u?ivatel?...
 • Moderní typografie na webu - mo?nosti, nástroje, technologická omezení...
 • Aktuální designové trendy (flat vs skeuomorphic) a vyhled do blízké budoucnosti.

Doporu?ujeme zejména pro: programátory/vyvojá?e, business analytiky, softwarové architekty, konzultanty, zadavatele ?i majitele webu a za?ínající webdesignéry.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语