?kolení e-mail marketingu pro pokro?ilé

?kolení navazuje na na?e ?kolení e-mail marketingu, velmi rychle projdeme základy a klí?ové body, které nem??ete v této oblasti opomenout. Následně se vrhneme do praktickych ukázek s jednotlivymi nástroji.

?

?kolení e-mail marketingu pro pokro?ilé

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

Co si na ?kolení uká?eme prakticky:

Nástroj Mailocator pro ?ízení akvizi?ních kampaní.

Nástroj Mailiana pro automatizovanou tvorbu bě?nych rozesílek.

Nástroj Litmus pro efektivní analyzu a testování e-mailovych kampaní .

Základní ukázky práce s nástroji

 • Smartemailing
 • Maileon
 • Mailkit
 • Acustic (d?íve Silverpop)

Nástroj OneSignal pro realizaci kampaní prost?ednictvím push notifikací.


BONUS PRO VáS

 • Aplikace Mailnatives s po?áte?ním kreditem 10 000 (vyu?itelné v nástrojích Mailocator, Mailiana a dal?ích).
 • Testovací ú?et v nástroji Smartemailing na 3 měsíce zdarma.

Partner ?kolení:

Smart Emailing - partner ?kolení

Pot?ebujete základy? Zkuste??kolení e-mail marketingu!

Nástroj Mailocator pro ?ízení akvizi?ních kampaní

Nástroj Mailiana pro automatizovanou tvorbu bě?nych rozesílek

Nástroj Litmus pro efektivní analyzu a testování e-mailovych kampaní?

Základní ukázky práce s nástroji?

 • Smartemailing
 • Maileon
 • Mailkit
 • Acustic (d?íve Silverpop)

Nástroj OneSignal pro realizaci kampaní prost?ednictvím push notifikací.

Doporu?ujeme zejména pro: specialisty e-mail marketingu s alespoň základní znalostí v této oblasti, mana?ery / majitele firem, kte?í stojí p?ed rozhodnutím jako technologii v rámci e-mail marketingu zvolit.

Vyhodou je absolvování ?kolení e-mail marketingu?i dosavadní praxe z?oblasti p?ípravy newsletter? ?i nastavování automatizovanych kampaní.

?

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • Aplikace Mailnatives s po?áte?ním kreditem 10 000 (vyu?itelné v nástrojích Mailocator, Mailiana a dal?ích),
 • Testovací ú?et v nástroji Smartemailing,
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem?po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语