?kolení Facebook I

Cílem ?kolení je p?inést praktické informace, jak vyu?ít marketingové mo?nosti Facebooku v podobě firemních Stránek a s tím souvisejících mo?ností a ?inností.

?kolení Facebook I

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

 • Jaky je marketingovy mix vhodny pro sociální média a sítě
 • Jak vypadá ?esky i světovy Facebook
 • Jaké nástroje mohou firmy na Facebooku vyu?ívat a k ?emu slou?í
 • Jak vytvo?it firemní Stránku, krok po kroku, s ?adou praktickych tip?
 • Jak firemní Stránku spravovat, plnit a provozovat
 • Jak propojit webové firemní aktivity s aktivitami sociálními
 • Jak podnikat na Facebooku v souladu s pravidly
 • Jak komunikovat (ale také? jak nekomunikovat) na Facebooku
 • Jak mě?it úspě?nost p?sobení na Facebooku
 • ?e?it krizové situace

?

U? v?echno toto znáte? Zkuste??kolení Facebook II!

Zajímají Vás i dal?í sociální sítě? Nenechte si ujít??kolení: Instagram pro firemní i osobní marketing?nebo??kolení:?Twitter pro firmy a firemní komunikaci!

 • Facebook v ?íslech ve světě, doma a krátce i porovnání s dal?ími sociálnímí sítěmi.
 • Správny marketingovy mix, co je?tě vedle Facebooku budete pot?ebovat.
 • Nástroje vyu?itelné pro firemní komunikaci na Facebooku.
 • Jak funguje Facebook, jak vidí u?ivatel firmy, rozpor mezi tím co pot?ebujete a co dostanete.
 • Jak u?ivatelé sociálních sítích "?ijí" na sociálních sítích
 • Praktické p?íklady Facebook Stránek (Pages)
 • Jak funguje Facebook Page (Stránka) coby zásadní firemní nástroj na Facebook
 • Vytvo?ení Facebook Page krok po kroku v?etně v?ech nastavení vlastností a praktickych tip? a trik?
 • Jak vytvá?et efektivně a správně stavové informace pro Facebook Page
 • EdgeRank, vyhody a nevyhody, jak ho lze vyu?ít a nedoplatit na něj
 • Mě?ení úspě?nosti aktivit v sociálních sítích, Insights a dal?í mo?nosti
 • Jak "dostat Stránku mezi lidi", co v?echno m??ete zkusit (a co musíte zkusit)
 • Propojení firemních webovych aktivit a sociálních sítí – RSS, Twitter/Facebook/Web, FBML, sociální prvky, Like/Share
 • Pokro?ilé vyu?ití sociálních funk?ností na webu, soutě?ích, hrách i aplikacích
 • ?e?ení krizovych situací v komunikaci na sociálních sítích
 • Ochrana zna?ky/investice, jak se vyznat v pravidlech pou?ívání a jak bezpe?ně na Facebooku podnikat
 • Jak na Facebooku po?ádat soutě?e a vyhovět pravidl?m u?ívání
 • Jak vypadá typicky u?ivatel ?eského Facebooku?
 • Jak na Facebooku nekomunikovat, p?íklady kudy ne
 • P?íLOHA: U?ite?né slu?by a odkazy

Doporu?ujeme zejména pro: marketingová, tisková, komunika?ní i obchodní oddělení.

ú?astník ?kolení by měl

 • mít Facebook ú?et a?vědět jak Facebook pou?ívat pro osobní vyu?ití,
 • mít základní vědomosti o?tom jak se tvo?í webové stránky a?jak funguje internet (základy HTML vyhodou).

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • spole?ny oběd v restauraci,
 • ob?erstvení po celé ?kolení,
 • p?ístup k?novym verzím prezentací pro dal?í termíny ?kolení (v?rámci skupiny na Facebooku),
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语