?kolení: Firemní Stránky na Facebooku v TIMELINE podobě

Praktické informace o nové podobě firemních Stránek na Facebooku (TIMELINE) v?etně informací o tom co se oproti doposud pou?ívané podobě mění, co je nového, jaké nové mo?nosti Timeline p?iná?í.

?kolení: Firemní Stránky na Facebooku v TIMELINE podobě

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

2?450?K?
2?965?K? s DPH

 • Jak se k 30. b?eznu 2012 změní firemní Stránky na Facebooku a?co to znamená pro va?e stávající Stránky.
 • Co v?e je v?nové TIMELINE podobě a??ím se li?í od p?vodní podoby.
 • Praktické tipy na vyu?ití TIMELINE.
 • Konkrétní informace o?v?ech grafickych a?dal?ích prvcích TIMELINE.

Chybí vám základy? Podívejte se na ?kolení Jak na firemní Facebook prakticky. Zajímají vás i?jiné sociální sítě? P?ihla?te se na ?kolení Google+ pro firmy nebo?Twitter pro firmy a?firemní komunikaci.

 • P?íklady novych (TIMELINE) firemních Stránek vs. p?vodní podoba
 • Vytvo?ení firemní Stránky krok za krokem od po?átku
 • Prvky novych firemních Stránek, jejich rozměry, podmínky u?ití
 • Správa novych firemních Stránek
 • Mo?nosti nastavení novych firemních Stránek
 • P?ehled ru?ené funk?nosti, tedy to co ji? v?nové podobě nenajdete
 • Jak se vyrovnat s?chybějící funk?ností?
 • Praktické tipy a?triky

Doporu?ujeme zejména pro: marketingová, tisková, komunika?ní i obchodní oddělení.

 • mít ú?et na Facebooku, vědět jak Facebook pou?ívat pro osobní i?firemní vyu?ití
 • ideálně mít ji? firemní Stránky a?zku?enosti s?nimi

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语