?kolení: Jak na influencer marketing

Influencer marketing je v posledních letech na strmém vzestupu. Jde beze sporu o trendy oblast, kterou se mnoho agentur a influencer? samotnych sna?í vytě?it do posledního zrní?ka, zároveň ale platí, ?e jde stále o hodně ?edou zónu marketingu. P?emy?lejte o influencer marketingu racionálně a se selskym rozumem, vyu?ijte jeho potenciálu a vyvarujte se mo?nych selhání.

?kolení: Jak na influencer marketing

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?490?K?
5?433?K? s DPH

 • Jestli je influencer marketing skute?ně to, co pot?ebujete.
 • Jak najít toho správného influencera.
 • Jak p?istupovat ke spolupráci s va?ím ambasadorem.
 • Jak správně mě?it influencerské kampaně.

 • influencer marketing jako samostatny marketingovy obor
 • jak najít a udr?et ambasadora va?í zna?ky
 • jak zjistit, ?e jde o reálného influencera s relevantním publikem?
 • kolik stojí spolupráce s influencerem?
 • brief s influencerem - jde v p?ípadě influencera o reklamní nosi?, nebo o volnou obsahovou spolupráci?
 • nastavování a kontrola tone-of-voice
 • jeden, nebo více influencer? pod jednou st?echou?
 • jak mě?it efektivitu spolupráce s influencerem
 • krizová komunikace, aneb co dělat, kdy? má vá? influencer PR skandál

Doporu?ujeme zejména pro: majitele firem, brand managery, marketingové mana?ery a v?echny ostatní komu téma influencer marketingu vrtá hlavou a neví, jak do něj proniknout, p?ípadně si svou existující ambasadorskou strategii pot?ebují ově?it.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语