?kolení: Jak redesignem webu nena?tvat u?ivatele

Lidé na změnu reagují negativně, u?ivatelé si na redesign v?dy stě?ují... Není to pravda! Lidé změny milují. Poradím vám, jak za?ídit, aby milovali i vá? novy web.

?

?kolení: Jak redesignem webu nena?tvat u?ivatele

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jak mě?it user experience.
 • Jak zapojit u?ivatele do redesignu. U?ivatelé musí byt nedílnou sou?ástí va?eho tymu!
 • Co si vzít z?u?ivatelského vyzkumu.
 • Principy designu pro opakované vyu?ití - jak nesebrat stálym u?ivatel?m jejich "cesti?ky" na va?em webu.
 • Jak redesign neodpálit najednou jako bombu.

Základ je umět poznat, jak se vlastně va?i u?ivatelé cítí - abyste věděli, ?e se cítí lépe! Po ?kolení budete umět vyhodnocovat a?sledovat dojmy, pocity, emoce va?ich náv?těvník?.

Chystáte se na redesign? Zva?te ú?ast i?na ?kolení SEO pro redesign webu, ?kolení ?ízení redesignu webu nebo ?kolení Webová analytika pro redesign webu. Ji? p?i objednání dvou ?kolení, získáte zvyhodněnou cenu.

Mě?ení user experience

 • Na jaké metriky se zamě?it a?jakymi nástroji získat data.

Zapojení u?ivatel? do redesignu

 • Workshopy, focus groups, t?ídění informací. U?ivatelé musí byt nedílnou sou?ástí va?eho tymu!

Co si vzít z?u?ivatelského vyzkumu

 • Máte hromady dat z?vyzkumu v?terénu, dotazník?, zákaznické linky, analytiky. Co s?nimi? Na ?em postavit novy design?

Principy designu pro opakované vyu?ití

 • Stálí u?ivatelé mají na webu své "cesti?ky". Kdy? jim je seberete, budou ztraceni a?zmateni.

Zásada atomové bomby

 • Nikdy redesign neodpalujte najednou jako pumu. Postupně testujte, zkou?ejte, vylep?ujte a?pomáhejte u?ivatel?m si na změnu zvyknout.

Nebudete se nudit - ?kolení je nabito praktickymi cvi?eními a?ukázkami.

Doporu?ujeme zejména pro: majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e web?, marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web

Pot?ebné znalosti:

 • Základní principy tvorby pou?itelného webu a?návrhu u?ivatelského rozhraní.
 • Základní orientace v?user experience

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • mo?nost bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语