Novinky v zobrazování na Facebooku aneb jak lé?it závislosti na Facebooku pro firmy a firemní marketing

Budeme reflektovat aktuální vyrazné změny v rámci zobrazovacích algoritm? Facebooku, které na za?átku roku 2018 zasáhly p?edev?ím firemní ú?ty, které generují stále ni??í míru p?irozeného dosahu a engagementu.

Novinky v zobrazování na Facebooku aneb jak lé?it závislosti na Facebooku pro firmy a firemní marketing

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

2?990?K?
3?618?K? s DPH

Zveme vás na první seminá? svého druhu u nás, v rámci něj? budeme pod vedením Daniela Do?ekala reflektovat aktuální vyrazné změny v rámci zobrazovacích algoritm? Facebooku.

Tyto změny na za?átku roku 2018 zasáhly p?edev?ím firemní ú?ty, které generují stále ni??í míru p?irozeného dosahu a engagementu.

Proklamovanym cílem Facebooku je ?vrátit jej lidem“ a to právě za pomoci zásadního omezení organického dosahu u firemních profil?. Nehledejme za těmito slovy Marka Zuckerberga ?ádny velky altruismus. V praxi to toti? zatím vypadá, ?e nejde o nic men?ího, ne? proměnit Facebook v “paid” medium.

Náv?těvu tohoto seminá?e tedy v?ele doporu?ujeme těm z vás, kte?í se v danych změnách pot?ebujete rychle zorientovat a rozhodnout se, jakym zp?sobem má smysl vyu?ívat největ?í sociální sí? světa dále.

 • Jakym zp?sobem se vyvíjí newsfeed algoritmy? Facebooku (ale i dal?ích sociálních sítí)
 • Co p?iná?ejí zásadní změny algoritm? Facebooku v roce 2018?
 • Jak se změní vyu?ívání sociálních médií v roce 2018?
 • Kde najít náhradu za klesající náv?těvnost ze sociálních médií
 • Jak a pro? Facebook postupně omezoval organicky dosah a zaváděl placení?
 • Které triky a metody se firmy nau?ily v boji se sni?ujícím dosahem
 • Které z těchto trik? Facebook postupně algoritmicky cíleně omezuje?
 • Jak se postavit k hrozbě blí?ícího se ?nulového“ organického dosahu
 • P?irovnání ke Google a dvěma kanál?m, organickému SEO a placenému AdWords
 • Jakym zp?sobem Facebook p?evádí vytvo?ené mechanismy do Instagramu
 • Jaké nástroje internetového marketingu m??ete pou?ít, abyste nahradili ztráty náv?těvnosti zp?sobené Facebookem?

Doporu?ujeme zejména pro: marketingová, tisková, komunika?ní i obchodní oddělení.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语