?kolení: Právo pro e-shopy

Provozujete internetovy obchod, nebo jej plánujete otev?ít? Máte obavy, zdali splníte ve?keré právní po?adavky? Nebo si jen chcete ově?it, zdali Va?e nastavení je správné a nehrozí vám pokuty?

?kolení: Právo pro e-shopy

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jaké povinné informace uvést na webovych stránkách e-shopu.
 • Jak p?istupovat k?vracení zbo?í zákazníky.
 • Jak ?e?it spory se spot?ebiteli.
 • Jak v?souladu s?právem marketovat e-shop.

 • Zalo?ení e-shopu
  • Na co myslet p?ed zalo?ením e-shopu
  • Obsah webu a?jeho ochrana
  • Jaké povinnosti je t?eba plnit na webové stránce
  • Uzavírání smluv na internetu
 • Fungování ?e-shopu
  • úprava v?eobecnych obchodních podmínek a?jejich změn
  • Reklamace, vrácení zbo?í
  • Spory se spot?ebiteli
  • úprava plateb
 • Marketing e-shopu
  • Internetová reklama a odpovědnost za její obsah
  • Práce s?osobními údaji
  • Direct marketing, spamování
  • PPC reklama
  • Internetové diskuse
  • Internetové soutě?e

Doporu?ujeme zejména pro: provozovatele e-shop?, obchodní ?editele, marketingové specialisty, compliance specialisty.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语