Webiná?: Google Tag Manager

Sly?eli jste u? o Google Tag Manageru, ale nemáte jasnou p?edstavu, jak ho vyu?ít? Na webiná?i se dozvíte, co je a není mo?né mě?it. Nau?te se pracovat s tímto bezplatnym nástrojem a získejte u?ite?ná data.

Webiná?: Google Tag Manager

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

950?K?
1?150?K? s DPH

 • Vyu?ít Tag Manager pro získání u?ite?něj?ích dat.
 • Rozeznat, kdy kromě Tag Manageru budete pot?ebovat i?pomoc vyvojá?e.
 • Jak prakticky vy?e?it 5 nej?astěj?ích problém? s?mě?ením.

Jak si udělat po?ádek v?mě?ení svého webu

 • Co ?e?it p?es Tag Manager a?co musí byt vy?e?eno v?kódu stránky
 • P?íprava a?odladění kód? p?ed spu?těním

Fungování Tag Manageru

 • Kódy, makra, pravidla
 • Koncept datové vrstvy - kdy je pot?eba p?izvat vyvojá?e
 • Nové mo?nosti mě?ení pomocí Auto Event Tracking
 • Verzování kód?
 • Bezpe?nost a?u?ivatelská práva

Praktické ukázky nasazení

 • Mě?ení detail? objednávek (e-commerce)
 • Sta?ení PDF soubor?
 • Proklik? na odchozí odkazy
 • Odeslání kontaktních a?poptávkovych formulá??
 • Konverzních a?retargetingovych kód? pro PPC systémy

Doporu?ujeme zejména pro: mana?ery a vyvojá?e internetovych projekt?, kte?í mají na starosti nasazování mě?ících kód? na web

Bude se hodit povědomí o?sou?asnych mě?icích kódech na va?em webu a?datech, které mají sbírat.

 • certifikát absolventa ?kolení,
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní.

?


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语