Workshop: Mobile Persuasion UX design

Learn the latest and greatest in mobile UX design worldwide. We will focus on the persuasion and how it can be incorporated into mobile applications with examples from the US, EU, and Asia. You will engage in hands - on practice of persuasion design for mobile products/services.

Workshop: Mobile Persuasion UX design

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

6?950?K?
8?410?K? s DPH

 • principy a fungování mobile persuasion designu – na p?ípadovych studiích
 • jak vyu?ít metody persuasion designu p?i návrhu mobilních aplikací
 • jak kultura a národnost ovlivňují vnímání mobilního designu a jak design p?izp?sobit

P?edev?ím si v?e sami vyzkou?íte na praktickych cvi?eních a získáte zpětnou vazbu od světově uznávaného UX experta.

Workshop bude vedeny v anglickém jazyce bez p?ekladu.

 • Introduction to mobile UX design
 • Cross-cultural mobile UX issues
 • Case studies of mobile UCD success and failure: Sony Ericsson, San Jose Police Force, etc.
 • Mobile UX trends in US, EU, and Asia: wearables, wrist-top devices, health devices, advanced cameras, and more
 • Mobile persuasion design (MPD), including four case studies in detail and additional six case studies as time permits
 • Exercise 1: Define personas and use scenarios for an MPD app: the Happiness Machine
 • Exercise 2: Define essential information architecture and 1-3 screens for an MPD app: the Happiness Machine

Doporu?ujeme zejména pro: UX designéry, HCI designéry, interak?ní designéry, UX specialisty, softwarové in?enyry a online marketéry.

ú?astník by měl mít zku?enost s UX designem. Znalost anglického jazyka je nutností, proto?e workshop nebude p?ekládán.

 • ti?těné i?elektronické materiály a?podklady
 • certifikát absolventa workshopu
 • oběd a ob?erstvení

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语