Workshop: Navrhujeme mobilní web pomocí metody ?Design Studio“

Technika Design Studio vám pom??e vyjasnit situaci p?i návrhu webu uvnit? firmy, rychle dojít k závěru – solidnímu základu pro návrh. P?ij?te si ji taky vyzkou?et!

Workshop: Navrhujeme mobilní web pomocí metody ?Design Studio“

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Základní návrhové vzory pro mobilní weby.
 • Co je pot?eba vědět, ne? za?nete navrhovat.
 • Jak kritizovat návrhy ostatních.
 • Jak kolaborativně navrhovat i?ve vět?ích skupinkách.

 • Práce s?lidskou pozorností - cíleně provádíme lidi ka?dou stránkou
 • Struktura a?prioritizace obsahu - mobilní stránky nejsou jen pouhou změn?eninou velkého webu
 • Kritika designu - jednoduchy zp?sob jak věcně, strukturovaně a?konstruktivně kritizovat designové návrhy a?nápady
 • Skupinové prototypování - designovy workshop pomocí techniky Design Studio

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web, majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e webu, majitele e-shop?.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • mo?nost bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语