Workshop prototypování webu

Dokonaly design neexistuje. V?dy existuje celé spektrum ?e?ení, ka?dé v ně?em lep?í nebo hor?í. Nau?te se rychle navrhovat r?zné varianty designu. Prototypy vám pom??ou i p?i komunikaci o designu s klienty nebo v rámci firmy.

Workshop prototypování webu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jaké typy prototyp? existují a?které má smysl vyu?ívat.
 • Vyzkou?íte si návrh designu na papí?e.
 • Poznáte hlavní nástroje pro tvorbu wirefram?.
 • Nau?íte se základy práce s?programem Axure.
 • Zkusíte si návrh rozhraní v?dal?ích nástrojích.

Poznáte wireframy a?prototypy ve v?ech jejich podobách. Nau?íte se ovládat u?ite?né bezplatné i?profesionální nástroje pro návrh u?ivatelského rozhraní.

 • Wireframy jako nástroj – k??emu slou?í, jak je zapojit do vyvoje.
 • Typy wirefram? – jak mohou vypadat, jakou formu zvolit.
 • Fáze vyvoje – jak se wireframy mění s?vyvojem webu.
 • Rychlé ná?rtky – za?nete s?tu?kou a?papírem.
 • Pohodlně v?po?íta?i – bezplatné nástroje pro návrh UI.
 • Profesionálně – pokro?ilé nástroje pro tvorbu kompletní specifikace webu.
 • Testování wirefram? – rychle a?efektivně zjistěte, jestli je vá? návrh dobry.

Doporu?ujeme zejména pro: návrhá?e webu, grafiky, webdesignery, zadavatele ?i majitele webu.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • mo?nost bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语