Workshop: UX design v návrhu webu

Designer má ohromnou moc ovlivňovat rozhodování ostatních lidí, v pozitivním i negativním smyslu. Staňte se dobrym designerem, u?ivatelé i klienti budou mít va?e weby rádi.

Workshop: UX design v návrhu webu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

?eká vás den plny p?emy?lení, navrhování a skicování, k tomu získáte pot?ebnou dávku teorie.

 • Základy UX, kde se s ním m??eme setkat a jak ovlivňuje byznys.?
 • Jak naplánovat a vést projekt nového webu, nebo redesignu.
 • Získat pot?ebné informace od zadavatele a definovat ?e?ení, které dob?e komunikuje s u?ivateli, je jednoduché a u?ivatelsky p?ívětivé.
 • Nau?íme se, jak? postupovat p?i navrhování u?ivatelského rozhraní - od struktury informací, p?es layout a? po vizuální design.
 • Zjistíte pro?, je pot?eba u?ivatelsky vyzkum a jaké existují metody.?
 • Pro? a jak prototypujeme - prototyp je p?edev?ím nástroj komunikace designéra.
 • Vyzkou?íme si kolaborativní design a konstruktivní kritiku pomocí metody Design Studio, která vám pom??e zrychlit a zlep?it vysledny design zapojením více lidí a vhodné kritiky.

úvod do UX

 • Co je to UX a kde v?ude se s ním m??ete setkat
 • Jak UX ovlivňuje byznys vysledky firem?
 • Co dělá UX designer, jeho role a spolupráce s jinymi specializacemi

Proces návrhu webu

 • Co je user-centered design
 • P?ehled metod u?ivatelkého vyzkumu
 • Jak prodávat UX

Zadání projektu a úvodní vyzkum

 • Brief?
 • UX workshop

Základní metody u?ivatelského vyzkumu

 • Rozhovory
 • Focus Group

Návrh informa?ní architektury

 • Návrh struktury, navigace, obsahová struktura?
 • Metody vyzkumu informa?ní architektury (Card Sorting, Treejack)
 • Chyby v návrhu informa?ní architektury

Návrh u?ivatelského rozhraní

 • Skicování, wireframe?
 • Prototypování
 • P?ehled prototypovacích nástroj?
 • Rozdíly v návrhu pro web a mobilní za?ízení
 • Co musí splňovat dobry návrh

U?ivatelské testování prototypu

 • Postup p?i testování
 • Guerilla testování

Vizuální design a UX

 • Best practice
 • Trendy

Design studio workshop

Doporu?ujeme zejména pro: produktové/projektové mana?ery, za?ínající designéry, front-end developery, zadavatele ?i majitele webu, marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web.

Na workshop nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语